ელექტრო

ჩვენი კომპანიის ერთ-ერთი პრიორიტეტია გარემოზე ზრუნვა. ამ მიზეზით
პარკის დაახლოებით ნახევარს ჰიბრიდული ავტომობილები შეადგენს, გვყავს ელექტრომობილებიც.

ბენე ექკლუზივი აქტიურად მუშაობს ელექტრომობილების პოპულარიზების, ახალი ავტომობილების შემოყვანისა და ეკომეგობრული პროექტების კუთხით.

ამჟამად თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გამართული გვაქვს ელექტრო სატენების ინფრასტრუქტურა და რომლის საშუალებითაც სტუმრებს Tesla-ს და
სხვა ფირმის ელექტრომობილებით ვემსახურებით.

უახლოეს ხანებში დაგეგმილი გვაქვს ავტოპარკის ელექტრომობილებით შევსება
და მათი ხვედრითი წილის 30%-მდე გაზრდა.

დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს ვთავაზობთ ელექტროსატენების ინფრასტრუქტურის ადგილზე გამართას, რაც მოიცავს პირობების წინასწარ მოკვლევა-შეფასებას, პროექტირებას, სატენების მონტაჟს და შემდგომ ექსპლოატაციას.